Megabordi

Štampani baner ili mesh za megaborde možemo da Vam ponudimo po neverovatno niskim cenama, vrhunskog kvaliteta i to više stotina kvadrata iz komada, a možemo da Vam ponudimo i montažu.